Volledig gratis data en chat
volledig gratis data en chat

Het opnemen van een dergelijke link op de Website impliceert niet de goedkeuring of enige samenwerking tussen Marble communications en deze derden.
Member kan zich voor andere berichten dan die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het Lidmaatschap uitschrijven op de daartoe in die berichten aangewezen wijze.
Van deze Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door Marble communications schriftelijk zijn aanvaard.
Indien Member een melding ontvangt van Marble communications met de strekking dat Content van Member is verwijderd, kan Member een tegenbericht sturen Marble communications.Mocht de Bezoeker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan zijn Marble communications.q.Ten aanzien van de ontvangst van speciaal geselecteerde aanbiedingen van Marble communications of derden, anders dan berichten zoals bedoeld in de vorige twee volzinnen, is uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming vereist.Member is volledig verantwoordelijk voor het inloggen op de Website en het gebruik van de aan Member verstrekte Inlogcode.Marble communications is nimmer aansprakelijk find registered sex offenders on megan's law voor de mogelijke (gevolg)schade (waaronder mede begrepen overlijden of lichamelijk letsel) van Member of van derden, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat.Voorts kunt u berichten ontvangen aangaande informatie omtrent de Diensten van Marble communications die in overwegende mate gerelateerd zijn aan de Diensten in verband met het Lidmaatschap.Voor Members met Premium toegang die over openstaande Credits beschikken, treden de wijzigingen slechts onmiddellijk na bekendmaking in werking indien de Member uitdrukkelijk instemt met de gewijzigde Voorwaarden, dan wel vanaf het moment dat alle Credits die voorafgaand aan de wijziging zijn aangeschaft, zijn verzilverd.Is een flirt- en datingsite waarbij gebruikers de vrijheid genieten om zichzelf te uiten.Voorwaarden: de onderhavige gebruiksvoorwaarden;.Expressive stickers, tens of thousands of stickers and GIFs for every possible expression.Bezoeker dient deze Voorwaarden zorgvuldig door te lezen om ervoor te zorgen dat hij ze begrijpt.Marble Communications aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het onrechtmatig gebruik van de Website en Diensten.
[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap